Милево

Милево

Милево е село в Южна България, област Пловдив, община Садово. == География == Милево се намира на 14 км от Садово и 30 км от Пловдив. == История == Най-ранните сведения за селото се съдържат в регистъра на акънджиите от 1472 г., където то е посочено като „Село Джулляхлу“ от нахията Филибе (Пловдив).

news.ournet.bg


Pictures:

  • Милево

Unique names:

  • Милево (bg)
    милево
  • Милево (bg_bg)
    милево