Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Feroviară Română (AFER) este o instituție publică cu personalitate juridică din România, înființată în 1998, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată integral din venituri extrabugetare. Este desemnată să asigure, în p

ORG


Pictures:

  • Autoritatea Feroviară Română
  • Autoritatea Feroviară Română